Być jak Ignacy

Polski uczony, Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej oraz twórca przemysłu naftowego w Europie, to postać wyjątkowa w naszych dziejach. Nauczyciele ZS-P w Lipiu podjęli próbę przybliżenia swoim uczniom osoby i dokonań tego wielkiego Polaka. Uczynili to w bardzo atrakcyjny sposób, poprzez realizację projektu fundacji PGNiG „Być jak Ignacy”. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat polskiej myśli naukowej, poznanie sylwetki Ignacego Łukasiewicza, rozwoju przemysłu naftowego i gazowego oraz  działań edukacyjnych opartych na doświadczeniach i obserwacji. 
Na program składają się:
- zajęcia dydaktyczne,
- konkurs o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”,
- multimedialne narzędzia edukacyjne na platformie internetowej http://bycjakignacy.pl/ (filmy z udziałem naukowców, które w prosty sposób przedstawiają ciekawe zjawiska występujące w otaczającym nas świecie, interaktywny komiks o życiu Ignacego Łukasiewicza, animowana gra przygodowa dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Uczestnicy projektu postanowili także wziąć udział w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”. Zaszczytny tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego” trafi do placówki, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę swoich kół naukowych. Konkurencja będzie zapewne duża, ale już sam udział w tak ciekawym i wartościowym projekcie przynosi korzyści nie do przecenienia jego młodym uczestnikom.

Przedstawiamy tutaj nasze działania, które zaplanowaliśmy w ramach realizacji tego projektu. Oprócz zajęć dydaktycznych, zorganizowaliśmy wycieczki, wystawę, przedstawienie, warsztaty, przygotowaliśmy gazetki, plakaty i prezentacje.